rozpočet obce na rok 2011

   

Příjmy

 

 

 

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

 

200.000,--

 

Daň příjmú fyz. osob ze SVČ

 

 30.000,--

 

Daň fyz. osob z kapitálových výnosů

 

 20.000,--

 

Daň z příjmů právnických osob

 

270.000,--

 

Daň z přidané hodnoty

 

401.900,--

 

Poplatky ze psů

 

    1.500,-

 

Daň z nemovitostí

 

200.000,-

 

Neinvestiční přijaté dotace ze SR

 

 48.100,--

 

Příjmy z pronájmu pozemků

 

 19.620,--

 

Příjmy z prodeje dřeva

 

240.000,--

 

Činnosti knihovnické

 

      500,--

 

Sběr a svoz kom. odpadu - EKO-KOM

 

 25.000,--

 

Příjmy z pronájmu - sekačka, křovinořez

 

    1.000,--

 

Příjmy z úroků

 

   15.000,--

 

Poplatky za svoz komunálního odpadu

 

   70.000,--

 

Příjmy z pronájmu ost. nem.- klub. SDH,sál

    5.000,--

 

Příjmy celkem

 

1,547.620,--

 

 

Výdaje

 

 

 

Celospolečenské funkce lesa

 

115.000,--

 

Silnice

 

   2.000,--

 

Provoz veřejné silniční dopravy

 

 15.000,--

 

Vodovod

 

550.000,--

 

Kanalizace

 

500.000,--

 

Základní školy

 

 40.000,--

 

Činnosti knihovnické

 

 10.000,-

 

Ostatní záležitosti kultury

 

   8.000,--

 

Ostatní tělovýchovná činnost

 

   1.000,--

 

Nemocnice

 

   6.000,--

 

Svoz komunálního odpadu

 

130.000,--

 

Péče o veřejnou zeleň

 

 10.000,--

 

SDH

 

 20.000,--

 

Zastupitelstvo obce

 

 87.000,--

 

Činnost místní správy

 

555.000,--

 

Služby peněžních ústavů

 

   7.000,--

 

 

Výdaje celkem

 

 

2,056.000,--

 

 

 

 

Vyvěšeno:

 

Sejmuto:

 

Jiří Malý

 

Schodek bude kryt z hospodaření minulých let.

starosta obce