Zelený Hraběšín

Hraběšín se nachází upřostřed lesu, s příjemným klidným okolím a již před stovakmi let využívali místní zámeček cisterciáni ze Sedleckého kláštera jako místo pro odpočinek. 

 Dnes je oblibený nejen pro houbaření a v poslední době i častým cílem cykloturistiky ale především je to příjemné místo pro bydlení.

Obec si zachovala vesnický charakter bez výstavby satelitu na svem okraji. 

 

Důležité pro nás je uchovat čistou přírodu a zeleň, proto se snažíme nejen informovat o tom jak nakládat s odpadem a poskytnout možnosti při jeho likvidaci, ale obec také ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů pořádá Sázení stromků.

 

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Povinnost hradit poplatky za svoz komunálního odpadu se týká všech osob s trvalým pobytek v obci Hraběšín a všech majitelů rekreačních objektů v katastru obce.

Výše poplatku byla na rok 2019 stanovena 

500,-Kč na osobu s trvalým pobytem

500,-Kč za rekreační objekt

 

Upozorňuje občany, že poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatku za psa je možné uhradit na ÓU Hraběšín, každý čtvrtek od 18:00 hod. do 19:00 hod.

 

Dále je možné poplatky uhradit bankovním převodem na účet obce  - Česká spořitelna, a.s., č.ú. 443502309/0800,   jako variabilní symbol je nutné uvést
 

u poplatků za odpady …. 1340XXX (XXX=číslo popisné)
u poplatků za psy …….. 1341XXX (XXX= číslo popisné)
(popřípadě do textu napište "poplatek za psa nebo za odpady")

 

 

 

Velkoobjemový komunální odpad

Kontejner na velkoobjemový komunální odpad je umístěn v obci 2x ročně většinou listopad a duben.

Velkoobjemový komunální odpad je stejného charakteru jako domovní, ale jedná se o předměty které se nevejdou do běžné domovní nádoby na odpad - tedy koberce, linolea, madrace, oblečení, které se již nedá použít pro charitativní účely apod. 

Do kontejneru nepatří recyklovatelné materiály - plasty, sklo, papír, kov

                                nebezpečný odpad jako elektrické spotřebiče, zářivky, baterie, pneumatiky, obaly od barev a oleju

                                biologický odpad - listí, tráva, větve apod.

 

Tříděný odpad

V obci jsou kontejnery a sběrná místa pro 

-sklo

-papír

-plasty

-napojové kartony

-kov

 

Nebezpečný odpad

Do nebezpečného odpadu patří

Televizory, mrazáky, počítače, drobné domácí elektrospotřebiče, zářivky, obaly od barev a olejů a jejich zbytky

 

Pneumatiky

Odběr pneumatik a jejich následnou recyklaci zajišťují ze zákona pneuservisy, Proto je prosím neodkládejte na sběrné místo v obci. 
Místa zpětného odběru pneumatik naleznete na www.eltma.cz/sberna-mista#map
 

Bližší informace o způsobu třídění odpadu naleznete na 

www.jaktridit.cz/cz