ROK 2024

Rozbor pitné vody_datum odběru 23.5.2024, vodojem.pdf

Rozbor pitné vody_datum odběru 23.5.2024, čp. 77.pdf

Rozbor pitné vody_datum odběru 30.1.2024_vodojem.pdf

Rozbor pitné vody_datum odběru 30.1.2024, čp. 14_2.pdf

Rozbor pitné vody_datum odběru 30.1.2024, čp. 14.pdf

 

 

ROK 2023

Rozbor pitné vody_odběr vzorku 20.9.2023_objekt čp. 14.pdf

Rozbor pitné vody_odběr vzorku 20.9.2023_Vodojem.pdf

 

 

ROK 2022

Rozbor pitné vody_datum odběru 3.10.2022_VDJ.pdf

Rozbor pitné vody_datum odběru 3.10.2022_čp. 14.pdf

Rozbor pitné vody_datum odběru vzorků_23.5.2022.pdf

Rozbor pitné vody_datum odběru vzorků_1.2.2022.pdf

 

ROK 2021

Rozbor pitné vody_datum odběru vzorků 6.10.2021.pdf

Rozbor pitné vody ze dne 25.5.2021_OÚ Hraběšín.pdf

Rozbor pitné vody ze dne 25.5.2021_VDJ.pdf

Rozbor pitné vody ze dne 3.2.2021_objekt VDJ.pdf

Rozbor pitné vody ze dne 3.2.2021_objekt. čp.77.pdf

ROK 2022

Rozbor pitné vody ze dne 14.12.2020.pdf

Rozbor pitné vody ze dne 16.9.2020.pdf

Rozbor pitné vody ze dne 23.6.2020.pdf

Rozbor pitné vody ze dne 18.3.2020.pdf

ROK 2019

Rozbor pitné vody ze dne 20.12.2019.pdf

Rozbor pitné vody ze dne 16.9.2019.pdf

Rozbor pitné vody ze dne 18.6.2019.pdf

Rozbor pitné vody_vyhot. 22.3.2019.pdf

Rozbor pitné vody_ vyhot. 24.1.2019.pdf

ROK 2019

Rozbor pitné vody_vyhot. 19.12.2018.pdf

Rozbor pitné vody_datum odběru vzorků 13.9.2018.pdf

 Rozbor pitné vody_datum odběru vzorků 18.7.2018.pdf

Rozbor pitné vody_datum odběru vzorků 11.6.2018.pdf

Rozbor pitné vody_datum odběru vzorků 12.3.2018.pdf

ROK 2017

Rozbor pitné vody_datum odběru vzorků 28.11.2017.pdf

Rozbor pitné vody_datum odběru vzorků 13.9.2017.pdf

Rozbor pitné vody_datum odběru vzorků 15.6.2017.pdf

Rozbor pitné vody_datum odběru vzorků_15.3.2017.pdf

ROK 2016

Rozbor pitné vody 21.6.2016.pdf

Rozbor pitné vody 18.3.2016.pdf 

Rozbor pitné vody 2.2.2016.pdf