Strategický rozvojový plán obce Hraběšín pro rok 2011 - 2021

Rozvojový strategický dokumentobce Hraběšín na období 2011 – 2021 je zpracován jako opora představitelům obce při rozhodování o rozvojových záměrech v obci, ale zároveň je určen široké veřejnosti ke zvýšení povědomí o obci.


Dokument je současným obrazem obce v kontrastu s obrazem v budoucnosti, kam by obec díky rozvojovým záměrům mohla dospět.
Strategické plánování je proces identifikace a dosahování dlouhodobých cílů. Jedná se o kreativní a interaktivní proces, do kterého jsou zapojení nejen zástupci obce, ale také podnikatelské subjekty a zástupci neziskového sektoru. Význam strategického plánování a koncepčního přístupu k řízení místního rozvoje byl posílen možností čerpat podporu ze strukturálních fondů EU, protože usnadňuje identifikaci klíčových projektových záměrů ve vazbě na dlouhodobé cíle rozvoje obce.

Dokument:

Rozvojový strategický dokument.pdf

 

Strategický plán rozvoje sportu

Do listinné podoby Strategického plánu  rozvoje obce Hraběšín je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Hraběšín v úředních hodinách - každý čtvrtek od 18.00 - 19.00 hod., popřípadě po předchozí tel. domluvě individuálně.