Strategický plán rozvoje sportu

Program rozvoje obce Hraběšín

Program rozvoje obce Hraběšín na období 2009 – 2019  je zpracován jako opora představitelům obce při rozhodování o rozvojových záměrech v obci, ale zároveň je určen široké veřejnosti ke zvýšení povědomí o obci.


Dokument je současným obrazem obce v kontrastu s obrazem v budoucnosti, kam by obec díky rozvojovým záměrům mohla dospět.
Strategické plánování je proces identifikace a dosahování dlouhodobých cílů. Jedná se o kreativní a interaktivní proces, do kterého jsou zapojení nejen zástupci obce, ale také podnikatelské subjekty a zástupci neziskového sektoru. Význam strategického plánování a koncepčního přístupu k řízení místního rozvoje byl posílen možností čerpat podporu ze strukturálních fondů EU, protože usnadňuje identifikaci klíčových projektových záměrů ve vazbě na dlouhodobé cíle rozvoje obce.

 

Do listinné podoby Programu rozvoje obce Hraběšín je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Hraběšín v úředních hodinách - každý čtvrtek od 18.00 - 19.00 hod., popřípadě po předchozí tel. domluvě individuálně.