Závěrečný účet 2012.pdf (104223)

 

Rozpočet obce Hraběšín na rok 2013.jpg (571548)

 

Návrh rozpočtu obce Hraběšín na rok 2013.jpg (571876)

 

Rozpočet obce na rok 2012

 

Rozpočet obce Hraběšín na rok
2012 

 
Příjmy  Kč

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti                                                    200.000,-
Daň příjmú fyz. osob ze SVČ                                                                            30.000,-
Daň fyz. osob z kapitálových výnosů                                                            20.000,-
Daň z příjmů právnických osob                                                                      270.000,-
Daň z přidané hodnoty                                                                                     400.000,-
Poplatky ze psů                                                                                                      1.500,-
Daň z nemovitostí                                                                                              200.000,-
Příjmy z pronájmu pozemků                                                                               19.620,-
Příjmy z prodeje dřeva                                                                                      240.000,-
Činnosti knihovnické                                                                                             500,-
Sběr a svoz kom. odpadu - EKO-KOM                                                           25.000,-
Příjmy z pronájmu - sekačka, křovinořez                                                           1.000,-
Příjmy z úroků                                                                                                     15.000,-
Poplatky za svoz komunálního odpadu                                                         70.000,-
Příjmy z pronájmu ost. nem.- klub. SDH,sál                                                     5.000,-
Příjmy celkem                                                                                                  1,497.620,-- Kč

Výdaje  Kč

Celospolečenské funkce lesa                                                                          115.000,--
Silnice                                                                                                                     2.000,--
Provoz veřejné silniční dopravy                                                                       15.000,--
Vodovod                                                                                                             550.000,--
Kanalizace                                                                                                          500.000,--
Základní školy                                                                                                      40.000,--
Činnosti knihovnické                                                                                           10.000,-
Ostatní záležitosti kultury                                                                                     8.000,--
Ostatní tělovýchovná činnost                                                                             1.000,--
Nemocnice                                                                                                               6.000,--
Svoz komunálního odpadu                                                                              130.000,--
Péče o veřejnou zeleň                                                                                        10.000,--
SDH                                                                                                                      50.000,--
Zastupitelstvo obce                                                                                           87.000,--
Činnost místní správy                                                                                      500.000,--
Služby peněžních ústavů                                                                                    7.000,--

Výdaje celkem                                                                                               2,031.000,-- Kč

Vyvěšeno:
Sejmuto:                                                                                                                  Jiří Malý
Schodek bude kryt z hospodaření minulých let. starosta obce