Rozpočet obce 2014

 
 
 

Návrh rozpočtu obce na r. 2014

 
       

Rozpočtové příjmy v tis. Kč

 
       

Par.

Pol.

 

Částka

 

     

 

 

Daně celkem

1 408 900,00

       

 

 

Dotace celkem

25 518 439,00

 

 

 

 

1012

 

Podnikání a restr. v zem. a potravin. celkem

17620,0

 

 

 

 

1032

 

Podpora ostatních produkčních činností

550 000,00

 

 

 

 

2310

 

Pitná voda

320 000,00

 

 

 

 

2321

 

Odvádění a čištění odpadních voda a nakládání s kaly

700 000,00

 

 

 

 

3314

 

Činnosti knihovnické

300,00

 

 

 

 

3639

 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

2 000,00

 

 

 

 

3725

 

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

20 000,00

 

 

 

 

5512

 

Požární ochrana a IZS

3 000,00

 

 

 

 

6171

 

Činnost místní správy celkem

3 000,00

 

 

 

 

6310

 

Příjmy z finančních operací

5050,0

 

 

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

            28 548 309,0   

       

Rozpočtové výdaje

 
       
       
       
       

 

 

 

 

1032

 

Podpora ostatních produkčních činností

25 000,00

 

 

 

 

1037

 

Celospolečenské funkce lesů

265 000,00

 

 

 

 

2212

 

Silnice celkem

25 000,00

 

 

 

 

2221

 

Provoz veřejné silniční dopravy

12 884,00

 

 

 

 

2310

 

Pitná voda

3 515 000,00

 

 

 

 

2321

 

Odvád. a čišť. odp. vod a nakládání s kaly

5 205 065,00

 

 

 

 

3314

 

Činnosti knihovnické

15 000,00

 

 

 

 

3319

 

Ostatní záležitosti kultury (mzda kronikářky

3 530,00

 

 

 

 

3341

 

Rozhlas a televize celkem

7 500,00

 

 

 

 

3399

 

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. celk.

13 500,00

 

 

 

 

3429

 

Ostatní neinv.traspery obyvatelstvu

3 000,00

 

 

 

 

3522

 

Ostatní neiv.trasfery cizím příspěvkovým organizacím

6 000,00

 

 

 

 

3631

 

Veřejné osvětlení celkem

35 000,00

 

 

 

 

3639

 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

100,00

 

 

 

 

3721

 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

7 000,00

 

 

 

 

3722

 

Sběr a odvoz komunálních odpadů celkem

80 000,00

 

 

 

 

3723

 

Sběr svoz ostatních odpadů,

50 000,00

 

 

 

 

3745

 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem

95 600,00

 

 

 

 

5512

 

Požární ochrana - dobr. část

150 000,00

 

 

 

 

6112

 

Zastupitelstva obcí celkem

134 000,00

 

 

 

 

6171

 

Činnost místní správy celkem

565 966,00

 

 

 

 

6310

 

Výdaje z úvěr. finanč. operací

12 000,00

 

 

 

 

6320

 

Pojištění funkčně nespecifikované

32 000,00

 

 

 

 

6399

 

Ostatní finanční operace

-1 136 775,00

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE CELKEM

9 121 370,00

       

 

 

Saldo příjmů a výdajů

19 426 939,00

       

Financování

 
       

 

8115

Změna stavu krátk. prostředků na účtech

 

 

8113

Krátkodobé přijaté půjčky

 

 

8123

Dlouhodobé přijaté půjčky

-             6 000 000,0   

 

8114

Uhrazené splátky krátkodobých přij. půjček

            25 426 939,0   

 

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjček

 

 

 

 

 

 

 

Financování celkem (= saldo s opač. znam.)

            19 426 939,0   

       
   

Zůstatek na BÚ k 31.12.

0,0

       
       

   Vyvěšeno dne: 12.12.2013

                     -     

       
       
       

   Sejmuto dne: 30.12.2013

 
       
       
     

Jiří Malý

     

starosta obce