Zápisy ze zasedání

Zápisy za zasedání obecního zastupitelstva jsou zveřejněné na úřední desce, na internetových stránkách obce a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny.

 

Zasedání obecního zastupitelstva se koná zpravidla poslední pátek v měsíci a je veřejnosti přístupné.