Rozpočet obce na rok 2010

  

 

Rozpočet obce na rok 2010

 

 

Příjmy

 

 

 

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

200.000,--

 

Daň příjmú fyz. osob ze SVČ

 30.000,--

 

Daň fyz. osob z kapitálových výnosů

 20.000,--

 

Daň z příjmů právnických osob

270.000,--

 

Daň z přidané hodnoty

400.000,--

 

Poplatky ze psů

    1.700,--

 

Správní poplatky

    1.000,-

 

Daň z nemovitostí

200.000,-

 

Příjmy z pronájmu pozemků

    2.000,-

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

236.100,--

 

Činnosti knihovnické

    1.000,-

 

Sběr a svoz komunálních odpadů

 70.000,-

 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

    2.000,-

 

Příjmy z úroků

 30.000,--

 

Neinvestiční přijaté transery

 63.900,--

 

 

 

Příjmy celkem

1,527.700,--

 

Výdaje

 

Celospolečenské funkce lesa

115.000,--

 

Silnice

  2.000,--

Provoz veřejné silniční dopravy

 10.000,--

 

Činnosti knihovnické

 10.000,-

 

Zájmové činnosti v kultuře

    5.000,--

 

Ostatní záležitosti církví a sděl.

    4.500,--

 

Ostatní nemocnice

    6.000,-

 

Veřejné osvětleni

    2.000,--

 

Opravy hřbitova

    1.000,--

 

Mikroregion

    1.000,--

 

Budovy, haly a stavby

    2.000,--

 

Sběr a svoz komunálního odpadu

130.000,--

 

Péče o vzhled obce a veřejnou zelen

 10.000,--

 

Požární ochrana - dobrovolná část

 5.000,--

 

Zastupitelstvo obce

 87.000,--

 

Činnost místní správy

552.000,--

 

Služby peněžních ústavů

   7.000,-

 

Školy základní

 50.000,--

 

Vodovod

550.000,--

Kanalizace

500.000,--

 

 

 

Výdaje celkem

2,049.500,--