Občanská vybavenost

 

Benzínová pumpa - nejblíže Zbýšov (s terminálem pl. karet)

Czech Point - přístup na obecním úřadě během úředních hodin

Doprava - autobusové spojení z obce směr Čáslav, Kutná Hora, Zbýšov - přímé

               vlakové spojení - nejblíže Čáslav

Hasiči - v obci SDH, profesionální hasičský sbor Čáslav

Charita - obec pořádá 2 x ročně sběr ošacení pro dobročinné účely, nejbliže je Charita Čáslav a Kutná Hora

Internet - lokální Wifi, případně v obecní knihovně během úředních hodin

Kanalizace - dokončena v roce 2014,  možnost napojení

Katastrální úřad - Kutná Hora

Knihovna - v budově obecního úřadu během úředních hodin - čtvrtek

Kostel - v obci zámecká kaple přístupná 1x ročně, dále katolický kostel sv. Matouše Třebonín, evangelický kostel Opatovice, kostel husitského sboru     Čáslav

Lékárna - nejblíže Čáslav

Matrika - Čáslav

Mobilní operátoři - signál - lokálně dle části obce

Nemocnice - nejblíže Čáslav

Obchody - Obchod se smíšeným zbožím v obci, bez terminálu pl. karet

Odpady - zajištěn pravidelný svoz domovního odpadu, dále jsou v obci umístěny kontejnéry na tříděný odpad - sklo, plasty, papír, nápojové kartóny

              zajištěn svoz kovového odpadu

              3 x ročně kontejnér na velkoobjemový komunální odpad

               2 x ročně svoz nebezpečného odpadu               

Plynovod - ne

Policie - nejblíže Čáslav

Pošta - Čáslav

Škola - základnní škola nejblíže Krchleby - první ročník, dále Čáslav

            Střední školy - Čáslav, Kutná Hora

Školka - Krchleby, Kluky

Veřejná telefonní stanice - před budovou obecního úřadu

Vodovod - dokončen v roce 2014, - možnost napojení