Zpráva o výsledku přezkumání hospodaření obce Hraběšín za rok 2016