Zkouška sirén

25.05.2018 08:53

Upozorňujeme, že v rámci protipovodňových opatření obce Hraběšín, je nově instalovaný bezdrátový rozhlas  napojen na Integrovaný záchranný systém.

Z tohoto důvodu je zapojen do

pravidelného ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva pomocí sirén.

 

zkouška probíhá každou první středu v měsíci ve 12 hodin vysíláním 140 vteřin dlouhého nekolísavého zkušebního tónu

(skutečná varování jsou vyhlašována tónem kolísavým)

Sirény provozuje Hasičský záchranný sbor České republiky