Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hraběšín konaného dne 6.12.2013