Žádost o povolení chovu a vypouštění čmeláků, p. Pipek