Výzva k narovnání práv k věcem nemovitým

24.11.2023 18:27

 

Vážení občané,

v současné době obec Hraběšín provádí evidenční kontrolu pozemků, které jsou v jejím vlastnictví.

 

Obci je zákonnou úpravou určena povinnost k řádné správě obecního majetku, přičemž ale vedení obce nemá zájem činit jakékoli závažné kroky (typicky podání žalob na vyklizení užívané části pozemku) v případech neoprávněného užívání nemovitosti (zaplocené pozemky) bez předchozí komunikace a snahy k nalezení vzájemné dohody. Věříme, že i ze strany občanů, kterých se tato agenda týká,  existuje zájem na uvedení vlastnických práv k nemovitostem do řádného stavu a případné neoprávněné užívání obecního pozemku smluvně upravit tak, aby byla majetková práva k pozemkům narovnána.

Jak je postupováno při řešení těchto záležitostí?

Přeplocené pozemky se prvotně vyhledávají porovnáním leteckých snímků a katastrálních map. Následuje místní šetření, které se provádí za přítomnosti zástupců obce. Zjištěné rozpory jsou individuálně řešeny odesláním/předáním „Výzvy k narovnání práv k věcem nemovitým“. V současné době se nabízí vzájemné majetkové vztahy řešit několika možnostmi:

  • část pozemku odkoupit
  • předběžnou část pozemku směnit
  • upustit od neoprávněného užívání, tedy uvést pozemek do původního stavu, přeplocení odstranit, atd.

 Zastupitelé obce Hraběšín doporučili a odsouhlasili při narovnání majetkových práv k pozemkům do konce roku 2023 (podepsání kupní, směnné smlouvy) provést nápravu za nižší cenu pozemků.

 

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet na pana Jiřího Malého, starostu obce, osobně, telefonicky 724 189 436, nebo prostřednictvím e-mailu: info@hrabesin.cz