Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2016