Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí - informace