Vyhláška obce Hraběšín č.1/2016, kterou se stanovuje způsob výpočtu stočného v obci Hraběšín