Nouzový stav - odkazy na stránky vlády ČR

26.03.2020 15:10

Na níže uvedených odkazech naleznete soupis očekávaných události a souvisejících zpráv

https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=211 a https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=215