Volby do poslanecké sněmovny

25.09.2013 09:13

volby 2013.doc (34,5 kB) 

 

Obecní úřad Hraběšín, Hraběšín 14, 286 01 Čáslav

 

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  konané ve dnech  25. a 26. října 2013

     Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

 

V souladu s  § 14c písm. c) ve spojení s § 55 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

s t a n o v u j i

 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 25. a 26. října 2013, minimální počet členů okrskové volební komise takto:

 

okrsková volební komise pro volební okrsek  je pětičlenná

 

 

V Hraběšíně dne: 25.9.2013

 

 

                                                                             ...............................................................

                                                                                                   Jiří Malý

                                                                                        starosta obce Hraběšín

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  25.9.2013

 

Sejmuto:

 

 

 

 

 

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

Obecní úřad  Hraběšín

 

 

Informace

o počtu a sídlech volebních okrsků

 

 

V souladu s § 14c písm. f) ve spojení s § 55 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  poskytuji informace o  počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech  25. a 26. října 2013:

 

 

 

Počet okrsků : č. 1

 

 

Sídlo volebního okrsku č.1:  Hraběšín 14, 286 01 Čáslav

                                                                      

 

 

 

 

 

V Hraběšíně dne 25.9.2013

 

 

                                                                             ...............................................................

                                                                                                   Jiří Malý

                                                                                        starosta obce Hraběšín