Veřejná zakázka: "Revitalizace obecního rybníka v k.ú. Hraběšín"

26.11.2019 15:26

Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajícího rybníku na st.p.č. 24, 993/1 vše
v katastrálním území Hraběšín v majetku zadavatele a dále na pozemcích ve vlastnictví
zadavatele.

více informací na následujícím odkazu:

www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-obecniho-rybnika-v-k-u-hrabesin