Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových _ Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon