Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkový_nedostatečně identifikovaní vlastníci, k.ú. Hraběšín k 1.8.2019