Svoz nebezpečného odpadu

14.04.2021 09:14

Do 6.5.2021 můžete odkládat nebezpečné odpady na sběrné místo, které je v naší obci určeno před „Starou“ hasičárnou. Na 7.5.2021 je objednán odvoz NO.  Při odkládání odpadů dodržujte na sběrném místě pořádek pokud možno třiďte odpad dle odkládaného druhu. Seznam svážených druhů nebezpečných odpadů zasíláme v příloze.

příloha:  Svoz nebezpečného odpadu_Hraběšín.docx

Děkujeme za správné třídění a odkládání odpadů na správné místo.