Stanovení přechodné úpravy provozu III/33718 k.ú. Hraběsín, Opatovice_Uzavírka