Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise _ Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. - 25.5.2019