Prováděcí právní předpis Obce Hraběšín pro výpočet stočného č.1/2016