Povinnně zveř. informace - Návrh závěrečného účtu spolku obcí - Mikroregion Čáslavsko