Poplatky pro rok 2019 - Svoz kom. odpadu, poplatek za psa