Poplatky pro rok 2019 - poplatek za svoz kom. odpadu, poplatek za psa