Poplatek za svoz kom. odpadu na rok 2020, poplatek za psa na rok 2020