Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce Hraběšín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství