Opatření obecné povahy_Ministerstvo zemědělství_těžba