Majetková pomůcka č.1/2023 - Narovnání hranic pozemků