Kulturní a sportovní program - Město Čáslav - 1. pololetí 2019