Informace OÚ Hraběšín_svoz velkoobjemového, nebezpečného odpadu a očkování proti vzteklině