Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hraběšín