Informace_končí svoz pneumatik

27.01.2020 11:01

Od. 1.1.2020 nemohou být přijímány pneumatiky do Centra komplexního nakládání s odpady v Čáslavi. Občané (koneční uživatelé) je musí likvidovat individuálně v místech zpětného odběru. Seznam sběrných míst je k nalezení na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz

 

ELTMA_leták.pdf