Důležité!!!Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou)_omezení užívání pitné, povrchové, podzemní vody