Velkoobjemový odpad - Sběr_kontejner

14.04.2021 09:13

1.      Kontejner na velkoobjemový odpad

Dovolujeme si Vás informovat, že v obci  u „staré“ hasičárny bude od 20.4.2021 přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Kontejner je určen na domovní odpad větších rozměrů, který se nevejde do běžných nádob na odpad,

např.: starý  rozebraný nábytek, koberce, linolea, zrcadla, keramická umyvadla, vany a WC mísy……

 

Žádáme o řádné odkládání, nábytek větších rozměrů PROSÍME odkládejte rozebraný!!!!

 

!!!Upozorňujeme, že kontejner není určen na:

větve – lze ukládat v místní části „na Skalkách“

kov - lze ukládat v přístřešku „staré“ hasičárny

nebezpečný odpad - obaly a zbytek olejů, barev, zářivky, baterie, elektronika - lze ukládat v přístřešku „staré“ hasičárny

sklo, plasty, papír, nápojové kartóny, kuchyňské oleje - lze ukládat do označených kontejnerů  na určených stanovištích v obci

textil a boty - lze odevzdat do kontejneru na textil k další recyklaci - nejbližší v obci Krchleby
pneumatiky - lze odevzdat u výrobce nebo prodejce a to bezúplatně bez povinnosti zakoupení nových