Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Neznámý vlastník