SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

11.11.2020 17:00

Lampionový průvod od kostela sv. Jakuba k chrámu sv. Barbory, v jehož čele jede svatý Martin na bílém koni.

Pořadatel:
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Tel.: +420 327 512 115
E-mail: info@khfarnost.cz
Web: www.khfarnost.cz

www.kutnahora.cz/calendar/svatomartinsky-pruvod-1