Rok japonské kultury 2017

30.05.2017 18:00

Koncert komorní hudby v podání Věry Bartoníčkové / violoncello / a Kyoko Miyoshi Ro / klavír /. Na programu jsou skladby Gaspara Cassadó, Antonína Dvořáka, Kanako Takenana a Césara Franckeho. Koncert se uskuteční v rámci roku japonské kultury.

----- Vstupné 120 ,- Kč senioři a studenti 80 ,- Kč -----

Věra Bartoníčková, roz. Řezáčová, začala hrát na violoncello v sedmi letech u Miloslava Sládka v LŠU v Mnichově Hradišti a od r.1986 u Marty Šulcové v LŠU v Mladé Boleslavi. Ve studiu pokračovala na Konzervatoři v Pardubicích u prof. Josefa Krečmera. Studium absolvovala Violoncellovým koncertem d moll Edouarda Lala za doprovodu Filharmonie Hradec Králové. Od r.1997 byla posluchačkou JAMU Brno u prof. Bedřicha Havlíka a po jeho náhlém skonu absolvovala ve třídě Václava Horáka. V letech 1999 - 2001 studovala díky stipendiu Norského vzdělávacího fondu na Universitě ve Stavangeru u Univ. Prof. Liv Opdal. Zúčastnila se také mnoha mistrovských kursů, např. u P. Wispelweye, L. Blake, M. Rondina a dalších.

V letech 1997-2002 působila v několika symfonických orchestrech (Stavanger Symphony, Trondheim Symphony Orchestra...), taktéž se v této době zabývala poučenou interpretací barokní hudby pod vedením Barbary Marie Willi. Těžištěm její umělecké činnosti však byla a je komorní hudba.

V roce 2009 stála u zrodu Kutnohorského komorního orchestru, jehož je uměleckou vedoucí. Spolupracuje také s barokním souborem Musica ad Gaudium.

Od roku 2002 vyučuje hru na violoncello a komorní hru na Konzervatoři Plzeň a od roku 2011 také na ZUŠ Čáslav v pobočce v Sázavě.

Kyoko Miyoshi Ro je absolventkou Hudební fakulty Toho Gakuen College v Japonsku.

Svoji profesionální erudici si prohloubila díky účasti na mistrovských kursech ve Francii a Švýcarsku. Jejími školiteli nebyl nikdo menší než Jean- Francois Heisser, Roberto Szidon a Rudolf Buchbinder. Díky stipendiu české vlády studovala v letech 1996- 1999 na Konzervatoři v Praze, v roce 1998 získala Zvláštní cenu poroty na Soutěži Bohuslava Martinů. Dílo tohoto autora cílevědomě propaguje.

Po návratu do Japonska se věnuje sólové i komorní hře, je vyhledávanou klavírní partnerkou zejména písňových recitálů. Její bohatá koncertní činnost zahrnuje koncerty po celém Japonsku, příležitostně koncertuje v Evropě a USA.

Intenzivně se věnuje také pedagogické činnosti, pořádá semináře pro pedagogy základních a nižších středních hudebních škol především v prefekturách Chiba a Gifu. V letech 2011-12 působila na Universitě v Tsukubě jako odborný asistent na pedagogické fakultě

.

Gaspar CASSADÓ : Sonáta ve starém španělském stylu pro violoncello a klavír

(1897- 1966) Introduzione e Allegro – Grave – Danza con Variazioni

Antonín DVOŘÁK : Poetické nálady, op.85, výběr z klavírního cyklu

(1841 – 1904) Noční cesta - Žertem – Vzpomínání - Furiant - Rej skřítků -

Na Svaté Hoře

Kanako TAKEHANA : Sonáta „Taketori Monogatari“,

podle starého japonského příběhu o princezně Kaguya

 

 

César FRANCK : Sonáta A dur pro violoncello a klavír

(1822 -1890) Allegretto ben moderato – Allegro – Recitativo Fantasia.

Ben moderato – Allegretto poco mosso

 

Délka akce: 60 minut