Roháčův Sion

16.09.2017 11:00

ROHÁČ NA SIONU
Příběh života posledního husitského hejtmana
Sobota 16. září 2017, hrad Sion, Chlístovice
Historická bitva s divadelními vstupy, která přiblíží osobu Jana Roháče z Dubé. Skládá se ze tří bitevních scén (Malešov, Lipany, dobytí Sionu) a závěrečné scény Roháčovy popravy. Důraz je kladen na co největší přesnost historických faktů i dobových reálií. Akce je pořádána ke kulatému výročí smrti Jana Roháče roku 1437 a navazuje na podobnou akci, kterou Obec Chlístovice spolu s občanským sdružením Roháčův Sion uskutečnila před deseti lety.
Akci pořádá Roháčův Sion z. s., Civitias Pragensis z. s. ve spolupráci s Obcí Chlístovice.
Kontaktní osoba: 
Bohuslav Ryšánek, mobil: 724 908 744, e-mail: rysanek.bohuslav@seznam.cz
WWW stránky pořadatelských subjektů:
www.obec-chlistovice.cz
www.civitas-pragensis.cz