POCHOD "ZA MALÍNSKÝM KŘENEM"

10.10.2020 00:00

Dálkový pochod, různé trasy – 10 až 50 km, za odměnu v cíli klobása s křenem.

Pořadatel:
TJ Turista Kutná Hora
Jana Liberská
Tel.: +420 604 506 728 
E-mail: jana@fortrans.cz
Web: www.tj-turista.cz

www.kutnahora.cz/calendar/pochod-za-malinskym-krenem-2