Nohejbalovy turnaj Hrabesin 2018

30.06.2018 09:00

Zveme Vas na tradicni nohejbalovy turnaj. Vytvorte druzstvo, nebo prijdte proste jen fandit.
Zajemci se mohou hlasit u poradatele na tel.603342486 T. Holub