JAKUB JAN RYBA, ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

26.12.2020 15:30

Chrám sv. Barbory Kutná Hora

 

26. 12. 2020, 15:30

Nejslavnější dílo J. J. Ryby v chrámu sv. Barbory v podání Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl Kutná Hora.

Pořadatel:
Učitelský smíšený pěvecký sbor
E-mail: usps@kh.cz 
Web: www.usps.kh.cz

Předseda:
Mgr. Zdeňka Málková
Tel.: +420 723 237 697 
E-mail: zdenka_malkova@centrum.cz

Sbormistr: 
Zdeněk Licek
Tel.: +420 776 005 618
E-mail: licek@gymkh.eu

www.kutnahora.cz/calendar/jakub-jan-ryba-ceska-mse-vanocni-1