Informace OÚ Hraběšín - Odečty stavu elektroměrů - elektrická energie

17.08.2022 09:39

Obecní úřad Hraběšín si Vás dovoluje informovat, že  v pondělí dne 29.8.2022 v dopoledních hodinách budou prováděny po obci odečty stavu elektroměrů.

V případě, že  nemůžete ze závažných důvodů měřicí zařízení pracovníkovi ČEZ Distribuce, a.s. zpřístupnit, je alternativou nahlášení samoodečtu (předání informace o zobrazovaném stavu elektroměru ke konkrétnímu dni) na základě zanechané výzvy nebo jiného kontaktu.

 
OÚ Hraběšín