BĚH PRO ZVON 5. ROČNÍK

18.10.2020 00:00

V. ročník terénního běžeckého závodu.

Pořadatel:
Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
Tel.: +420 327 512 115
E-mail: info@khfarnost.cz
Web: www.khfarnost.cz

www.kutnahora.cz/calendar/beh-pro-zvon-1