37. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

22.05.2020 00:00

22. 05. 2020 - 24. 05. 2020, 00:00

37. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

Místo konání akce: vybraná místa v Kutné Hoře

Pořadatel: 
NIPOS-ARTAMA a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora
Kontaktní osoba: Veronika Lebedová 
Tel.: +420 734 854 217
E-mail: veronika@divadlo-kutnahora.cz
Web: www.nipos-mk.cz

www.kutnahora.cz/calendar/36-celostatni-prehlidka-detskych-skupin-scenickeho-tance